LOGO Tiger 3 Enterprise Fiyat Listesi

LOGO Tiger 3 Enterprise Fiyat Listesi

5 Şubat 2018 tarihinden itibaren geçerlidir.

GENEL AÇIKLAMALAR

 • Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır
 • Tüm fiyatlar Türk Lirası(TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
 • Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

EĞİTİM

 • Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
 • Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.
 • 3F Bilişim Nitelikli Uzmanlık Sertifikalı Personeli ile Tiger 3 Eğitim ve Desteğini en iyi şekilde sağlayacaktır.
Ürün Adı Fiyat
Ana Paket
Tiger 3 Enterprise Ana Paket (1 Kullanıcı) 28.250,00
Kullanıcı Artırımları
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +2 11.550,00
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +5 23.550,00
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +10 44.750,00
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +20 78.950,00
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +50 174.850,00
Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +100 280.000,00
Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise İçin Opsiyonlar
Tiger 3 Enterprise Mali Konsolidasyon 6.300,00
Tiger 3 Enterprise Dış Ticaret 8.050,00
Tiger 3 Enterprise Analitik Bütçe 5.350,00
Perakende
Tiger 3 Enterprise Perakende 4.300,00
Tiger 3 Enterprise Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı 1.150,00
B2B ve B2C Uygulamaları
Tiger 3 Enterprise Firma İçi Data Aktarımı 3.050,00
Tiger 3 Enterprise Logo Connect B2B 3.350,00
Tiger 3 Enterprise Banka Bağlantısı 0,00
Tiger 3 Enterprise Logo Connect Banka Bağlantısı 650,00
İş Yönetimi
Logo Flow Ana Paket (200 Kullanıcı ) 30.000,00
Yabancı Dil Paketi
Tiger 3 Enterprise Dil Paketi 8.650,00
E-Devlet Uygulamaları
Tiger 3 Enterprise Connect Fatura 8.800,00
Tiger 3 Enterprise e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi 394.500,00
Tiger 3 Enterprise Connect Fatura Firma Artırımı 950,00
Tiger 3 Enterprise Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı 1.350,00
Tiger 3 Enterprise e-Fatura Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı 19.250,00
Tiger 3 Enterprise e-Defter 9.100,00
Tiger 3 Enterprise e-Defter Firma Artırımı 1.650,00
Logo Dışı Kullanıcılar İçin e-Defter (3 firma içerir) Proje bazlı fiyatlandırılmaktadır.
Tiger 3 Enterprise Connect e-Arşiv 3.050,00
Tiger 3 Enterprise e-Arşiv Firma Artırımı 350,00
Tiger 3 Enterprise e-Arşiv Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı 19.250,00
Tiger 3 Enterprise Connect e-İrsaliye 2.000,00
Uyarlama Araçları Hizmetleri
Tiger 3 Enterprise Object Designer Geliştirme Lisansı 27.300,00
Tiger 3 Enterprise Objects Geliştirme Lisansı 17.950,00
Tiger 3 Enterprise Logo Connect Geliştirme Lisansı 17.950,00
Uyarlama Araçları Bakım Paketi 19.750,00

─ TİGER 3 ÖZELLİKLERİ

 • Tiger 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
 • Tiger 3; Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Duran Varlık Yönetimi, Hızlı Üretim, Seri-Lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Talep Yönetimi, Yönetici Konsolu, Teminat Yönetimi, Görev Zamanlayıcı, Proje Takibi, Web Master, Pratik Tablo ve Pivot Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
 • Türkçe ve İngilizce dilleri Tiger 3’te standart özellik olarak yer almaktadır.
 • Tiger 3, Microsoft® SQL Server® 2012 R2/2014 Express Edition ve üzeri veritabanı ile kullanılabilmektedir. En az 16 GB Ram ve 10 GB boyutundaki disk alanına ihtiyaç duymaktadır. Microsoft® SQL Server® 2014 Full Use ihtiyaçları için lütfen 3F Bilişim ‘e danışınız.
 • Tiger 3 ana pakete eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Tiger 3 ana pakete “Kullanıcı Artırımı +5” yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

─ OPSİYONLAR

 • Dağıtım Yönetimi; sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
 • Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
 • Analitik Bütçe, devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri yapmak için ihtiyaç duyulan kaynağın bütçeleme faaliyetlerinin yapıldığı modüldür. Sadece kamu kurum ve kuruluşları için geçerlidir.​

İş Akışı Yönetimi

 • Logo Flow ana paket 200 kullanıcı içermektedir.
 • Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca Kullanıcı Artırımı satın alınması gerekmektedir.
 • Logo Flow kullanıcı artırımı paketi fiyatları aşağıdaki gibidir.
 • Logo Flow ürününün LEM bedeli, lisans bedelinin %13’üdür

Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger 3 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.

Dil paketi fiyatı; Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça, Azerice, Bulgarca, Romence dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar 7.700×2=15.400 ödemelidir.

Tiger 3 ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi’ni inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

─ e-DEVLET UYGULAMALARI

e-Fatura

 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.

 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB’in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.

 • Connect Fatura, LEM fiyat hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Connect Fatura lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.

 • Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı, Logo ile sözleşme yapan özel entegratörler ile çalışmak isteyen kullanıcıların alması gereken bağlantı paketidir. Sadece, e-Fatura ve e-Arşiv’de Logo ile sözleşme yapan özel entegratörleri kapsamaktadır. Bu kapsamda yer alan özel entegratörler ile ilgili detaylı bilgi için satış ekipleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

e-Defter

 • Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.​

 • e-Defter, LEM fiyat hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Logo e-Defter lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.

 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter’in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.

 • Mali Müşavir Plus kullanıcıları için de aynı kurgu geçerlidir.

e-Arşiv

 • Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımları alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.

 • Connect e-Arşiv, LEM hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Connect e-Arşiv lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.

 • Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı, Logo ile sözleşme yapan özel entegratörler ile çalışmak isteyen kullanıcıların alması gereken bağlantı paketidir. Sadece, e-Fatura ve e-Arşiv’de Logo ile sözleşme yapan özel entegratörleri kapsamaktadır. Bu kapsamda yer alan özel entegratörler ile ilgili detaylı bilgi için satış ekipleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.​

e-İrsaliye

 • Güncel LEM’i olan, Logo e-Fatura modülüne sahip ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için e-İrsaliye modülü bedelsizdir.

 • e-İrsaliye modülünü kullanabilmek için, minimum 2.48.00.01 ya da 2.49 sürümlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

B2B ve B2C Uygulamaları;

 • LogoConnect B2B modülü, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.

 • LogoConnect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.

 • LogoConnect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir.

e-Ekstre

 • Tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan haraketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.

 • 1 günlük MT940 dosyası için kontör düşümü yapılır.Her bir bankanın her bir dosyasındaki her bir gün için 1 kontör olarak fiyatlandırılmaktadır.

─ LEM

 • LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13’ü alınarak hesaplanır.

─ ÜRÜN GEÇİŞLERİ

Tiger 3’e Tiger Plus’tan Geçiş

 • Tiger Plus ürününün kullanıcı artırımı ve modül satışları ile LEM kapsamındaki hata giderici (bugfix) sürümleri 1 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek, bu tarihten itibaren sonlandırılacaktır.
 • Güncel LEM sahibi Tiger Plus kullanıcıları Tiger 3 ürününe standart LEM bedelinin %40’ını ödeyerek geçiş yapabilirler. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalı, ardından ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödemelidir.
 • Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Tiger 3’e Alt Segment Ürünlerden Geçiş

 • Tiger 3’e, GO 3 ve Start ürünlerinden geçiş yapılabilmektedir. Bu ürünler dışındaki ürünlerden geçiş yapmak isteyen kullanıcıların önce 3 serisi ürünlere geçiş yapmaları daha sonra Tiger 3’e geçiş yapmaları gerekmektedir.
 • Alt ürün segmentinden geçişlerde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı ve modüllerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.
 • Üst segmentteki ürünlere geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.
 • Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.
 • Tiger 3’e Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş
 • Tiger 3’e; sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır. (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı)).
 • GO Basic, GO Pro, GO Power, GO Shop Manager, GO Mali Müşavir, GO Mali Müşavir +, Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri OEM, LKS ve LKS2 ürünleri sonlandırılmış KOBİ ürünleri kapsamındadır.

Tiger 3’e Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş

 • Tiger 3’e; sonlandırılmış kurumsal ürünlerden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır. (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı)).
 • Tiger 1, Tiger 2, Unity ve Unity 2 ürünleri sonlandırılmış kurumsal ürünler kapsamındadır.
 • Gold ürününden Tiger 3’e geçişte mevcutta kullanıcıların elinde bulunan çözümlerin Tiger 3 karşılıkları için Tiger 3 liste fiyatı üzerinden %20 iskonto uygulanacaktır.