Logo e-Fatura Mobile

Gerek Android gerekse iOS cihazlarda çalışabilen 2 ayrı uygulama ile Logo, e-Fatura platformunda sağladığı hizmetlerde mobil uygulamayı da sunuyor. Logo Özel Entegratörlüğü seçen kullanıcılar, e-Dönüşüm’ün kaçınılmaz bir parçası olarak, e-Fatura bilgilerine mobil ortamdan da ulaşabiliyor.
Akıllı telefonların kullanım oranı arttıkça yeni nesil kullanıcılar için mobil teknolojiler daha değerli hale geliyor. Kusursuz bir uygulama deneyimi sunma hedefiyle geliştirilen Logo e-Fatura Mobile, basit ve sade tasarımı, kullanışlı uygulama menüsü ile etkin zaman yönetimi ve yüksek verim sağlıyor.

e fatura cepte

e-Fatura Nedir?

Önceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Standardı Gelir
İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yeni bir belge türüdür.

efatura icon

e-Fatura Uygulama Detayları

• e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle uygulama üzerinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması
gerekmektedir.
• e-Fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.
• Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.
• e-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile başlangıç aşamasında, sadece anonim ve limited
şirket statüsündeki mükelleflerin e-Fatura gönderme ve alması uygun görülmüştür.
• Mali mühürün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda
basılarak saklanması söz konusu değildir.
• Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde
muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
• Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB’ten
Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Verme izni alan kurumlardan saklama hizmeti alınmasına izin verilmiştir.

e fatura işleyiş