Logo Mali Müşavir Plus

Mali Müşavirlerin Seçimi Mali Müşavir Plus

Zengin özellik seti ve pratik kullanımı ile serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için özel olarak tasarlanmış bir muhasebe yazılımı olan logo mali müşavir plus, sunduğu kullanım kolaylıkları ve üstün teknolojisiyle siz meslek mensuplarının bütün isteklerine yanıt veriyor.

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun!

Logo Mali Müşavir Plus, içerdiği Büro Yönetimi, Muhasebe, Sabit Kıymet, Bordro (10.000 çalışan), İşletme Defteri ve Beyanname modüllerini kolayca kullanabilmeniz iş yükünüzün azalmasını ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Arayüz Uyarlama

Malzeme ve cari hesap kartları arayüzünü dilediğiniz şekilde değiştirebilir, yeni alanlar ekleyebilir, bu alanların tarayıcıda listelenmesini sağlayabilir ve bu alanlara göre sıralama, arama bulma fonksiyonları ekleyebilirsiniz.

Görev Zamanlayıcı

Logo Mali Müşavir Plus ile tanımladığınız ardışık görevleri sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilir ve otomatik olarak çalıştırabilirsiniz.
Hatırlatma özelliği ile yapmanız gereken işleri görev zamanlayıcıya tanımlayarak zamanında sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.

Raporlar ve Formlar

Kolay kullanımı ve geniş filtreleme olanakları sayesinde detaylı sorgulamalar
gerçekleştirebilirsiniz. Rapor çıktısını ekrana, yazıcıya veya dosyaya kaydedebilirsiniz. Logo Mali Müşavir Plus size iki yüzün üzerinde hazır rapor sunar.

Pratik Erişim

Logo Mali Müşavir Plus tasarımındaki operasyonu kolaylaştırma ve hızlandırma hedefi doğrultusunda, mükellef listesi üzerinden diğer modüllere bir menü ile erişerek fiş çağırabilirsiniz. Bu sayede modüller arasında gezerek zaman
kaybetmezsiniz.

Yansıtma

Yansıtma işlemlerini otomatik olarak yüzdeli veya dönemsel gerçekleştirebilirsiniz.

Sihirbazlar

Kurulum sihirbazı ile; firma, dönem, ambar, kullanıcı, terminaller sizin tarafınızdan seçilecek kurulum aşaması dikkate alınarak oluşturulur.
Sihirbazlar ile ayrıca malzemelerinizi, müşteri ve tedarikçi kayıtlarınızı istediğiniz özellikleri kolayca oluşturabilirsiniz. Sihirbaz, size malzeme ve cari hesap için girmeniz gereken temel bilgileri adım adım gösterecektir.

XML Desteği

XML veri aktarım özelliği ile farklı kaynaklardan ulaşılan verilerin konsolidasyonunu sağlayabilirsiniz.

Webmaster

GO Webmaster ile 5 dakikada, GO 3 ile tam entegre çalışan kurumsal web sayfanızı oluşturabilirsiniz. GO 3’te kayıtlı firma tanımlarınızı, ürün bilgilerinizi ve finansal tablolarınızı hazırlayacağınız web sitesine kolayca aktarabilir,
hazır tasarımlardan birini seçerek oluşturacağınız web sitenize firmanız ile ilgili bilgileri, duyurularınızı, kampanyalarınızı ve referanslarınızı yerleştirebilirsiniz.

Otomatik Kayıt Ekleme

Hızlı fiş girişi yapmak istediğiniz zamanlarda kaydettiğiniz fişin ardından bir sonraki numaralı diğer fişi otomatik olarak açabilir, kolay ve seri bilgi girişi sağlayabilirsiniz

Muhasebeleştirme

Hareket üzerinden muhasebeleştirme imkânı verir.

Büro Yönetimi

 • Büronuzun içindeki işleri ve mükellefleriniz ile ilişkileri takip edebilirsiniz.
 • Gerçek kişi veya tüzel kişi mali müşaviri olmanız farketmez!
 • İkisine de uygun fonksiyonlar (Fatura ya da SMM kesebilme) bulabilirsiniz.
 • Geliştirilmiş ajanda ve hatırlatıcı fonksiyonları ile işlerinizi takip edebilir, mükellef tanımlayabilirsiniz.
 • Tahakkuklar, Ödemeler, Tahakkuk-Ödeme fişini otomatik oluşturabilirsiniz.
 • Kira takibi yapabilir, otomatik kira yenileyebilirsiniz.
 • Gider fişi kesebilirsiniz.
 • Toplu borçlandırma ve toplu ücret yenileme yapabilirsiniz.
 • SMMM makbuzu ve nakit tahsilat makbuzu kesebilirsiniz.
 • Serbest Meslek Kazanç Bildirimi yapabilir, Serbest Meslek Defteri tutabilirsiniz.

Logo Beyanname

 • Logo Beyanname, Windows’un tanıdığı her türlü printer vasıtası ile optik formlar üzerine çıktı alınmasına yarayan bir yardımcı programdır.
 • KDV 1 ve 2, Muhtasar, geçici vergi beyannamelerini bilgisayar ortamında hazırlayabilirsiniz.
 • Logo Mali Müşavir Plus ile entegre olarak çalışan Logo Beyanname’de hazırlanan tüm beyannameleri elektronik ortamda saklayabilirsiniz.

İşletme Defteri

 • İşlemleri izlenecek ve kaydedilecek mükellefleri, mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımlarını, mükelleflere ait fiş ve faturalarını kaydederek izleyebilirsiniz. Bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğunu ve ilgili muhasebe hesaplarını aynı anda belirleyebilirsiniz.
 • Raporlama seçenekleri ile tanım ve işlemlerinizi belirleyeceğiniz filtre koşullarına uygun olarak istediğiniz rapor ünitesinden alabilirsiniz.
 • Sabit kıymetlere ait bilgileri kayıt türünü sabit kıymet olarak seçerek kaydedebilir, alım ve satım işlemleri ile amortisman hesaplarınızı yapabilir, bu işlemlerin hangi gelir ya da gider
  kalemi ile ilişkili olduğunu ve izleyeceğiniz muhasebe hesaplarını aynı anda belirleyebilirsiniz.
 • Sabit kıymetlere ait her yıl ve yıl içinde istediğiniz dönemlerde amortisman ve değerleme tahakkuku yapabilirsiniz.
 • Gider ve amortisman fişlerini toplu olarak oluşturabilirsiniz.
 • Faturalara ait gelir ve gider kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak oluşturabilirsiniz.

Genel Muhasebe

 • Güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemi olan Genel
  Muhasebe, son yasal düzenlemelere tümüyle uygun yapıdadır.
  Standart hesap planı kendiliğinden oluşurken, alt hesapları
  istediğiniz gibi açabilirsiniz.
 • Hesaplara çalışma şekli parametreleri verebilirsiniz. Örneğin
  stoklu bir hesaba miktar, çek/senetli bir hesaba vade, ciro tarihi
  gibi ek bilgileri de mahsup işlemleri sırasında kaydedebilirsiniz.
  Böylece, diğer program bölümlerine gerek kalmadan, yalnızca
  muhasebeden tüm defter ve dökümleri alabilirsiniz.

Bordro

 • Sicil kartlarında personele ait detaylı bilginin yanı sıra fotoğraf gibi görsel kayıtlar da tutabilirsiniz.
 • İşten ayrılmış personelin kayıtlarını eski personel bölümünde hiçbir değişikliğe uğramadan saklayabilirsiniz. Böylece eski personeli işe geri aldığınızda işlemleri aynı sicil kartından ve aynı sicil numarası ile takip edebilirsiniz.
 • Personele ait özel sigorta işlemlerini program içinden takip edebilir, puantaj hesaplarına yansıtabilirsiniz.
 • Kendi yapınıza uygun şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesinti tanımlayabilirsiniz.
 • Değişen kanun bilgileri, çalışma parametreleri ve bordro parametreleri tarih kontrollü olarak saklanır ve geçmişe yönelik hesaplamalar aynı kalır. Bu sayede personelin bugüne kadar firmanın hangi bölüm ve işyerlerinde çalıştığının takibini yapabilirsiniz.
 • Ücret hesaplamalarını netten brüte veya brütten nete doğru olarak hesaplayabilirsiniz.
 • Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret vb) hazırlayabilir, bordro dökümlerini ayrı veya birlikte alabilirsiniz.
 • Personel ödemelerini masraf merkezlerine göre izleyip, muhasebeleştirebilirsiniz.
 • Personele ait puantaj kartlarını puantaj ön değerleri ve hesap şablonları kullanarak kolay, hızlı ve hatasız bir şekilde oluşturabilirsiniz.
 • Resmi dairelere verilmesi gereken tüm evraklar program tarafından basılır. Bu evrakların bir kısmı Logo tarafından matbu olarak sizlere sağlanmaktadır.
 • Aylık prim ve hizmet belgesi, e-Bildirge hazırlayabilir, e-Bildirgeyi SGK web sayfasına aktarabilirsiniz.